APARTAMENT XVIII Warszawa

 

Kino domowe w systemie 5.1 na głośnikach instalacyjnych kierunkowych.

Wbudowanie TY w wyspę meblową oraz sterowanie roztentegowanym pilotem uniwersalnym